Vestfold fylkeskommunes Kunstnerpris

Vestfold fylkeskommunes Kunstnerpris er en kunstnerpris som tildeles for å yte honnør til prisens mottakere, samt å støtte prismottakerens virksomhet. Prisen deles ut til utøvere av alle kunstformer og tildeles en gang hvert år. Prisen skal gå til en enkeltperson og mottakeren kan bare få prisen en gang.

I 2014 bestod prisen av 75 000 kroner, blomster og innrammet bilde, signert av fylkesrådmann og fylkesordfører.

Tidligere mottakere rediger

 
Knut Steen mottok prisen for 1972.
 
Jahn Teigen fikk prisen i 2004.
 
Dag Solstad fikk prisen i 2007.

Retningslinjer for Vestfold fylkeskommunes Kunstnerpris rediger

Hovedutvalget for kultur- og folkehelse v/Pris- og stipendkomiteen disponerer hvert år et beløp for utdeling av en kunstnerpris til en aktiv kunstner som er bosatt i Vestfold, eller på annen måte har tilknytning til fylket.

Prisen er på kr. 75 000. Formålet med fylkeskommunens Kunstnerpris er å gi honnør og anerkjennelse til vedkommende kunstner.

Kunstnerprisen kan deles ut til en profesjonell kunstner innenfor ulike kunstuttrykk, eks; billedkunstner, forfatter, komponist, utøvende tonekunstner, utøvende scenekunstner, filmskaper, dirigent, instruktør, regissør, brukskunstner og ellers andre som Pris- og stipendkomiteen finner å tilfredsstille kunstneriske krav.

  • Forslaget til kandidater må inneholde en beskrivelse av kandidatens utdanning og kunstneriske arbeid, og en begrunnelse for hvorfor personen foreslås som kandidat til kunstnerprisen.
  • Ved tildeling av Kunstnerprisen skal det over tid legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike kunstuttrykk og kjønn. Prisen er på kr. 75 000.
  • Kunstnerprisen deles ut til en enkeltperson, og kan mottas kun én gang.
  • Pris- og stipendkomiteen kan fremme forslag på kandidat.
  • Overrekkelse av Vestfold fylkeskommunes Kunstnerpris legges til et kulturarrangement i Vestfold som er åpent for publikum. Prisen deles ut av fylkesordføreren.

Frist for innsending av forslag: 1. september.

Eksterne lenker rediger


Autoritetsdata