Vestbaltiske språk

De vestbaltiske språk døde ut på 1700-tallet med gammelprøyssisk. Man kjenner dessuten to andre språk som tilhører denne språkgruppen, nemlig jotvingisk og galindisk.