Vest Recklinghausen

Vest Recklinghausen var et katolsk territorium og et middelaldersk Gogericht i det tysk-romerske rike. Området befinner seg i dag i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen. Elvene Emscher og Lippe dannet i sør grensen til grevskapet Mark og Stift Essen og i nord til fyrstbispedømmet Münster. I øst sikret et festningsanlegg grensene mot Dortmund og i vest grenset det mot hertugdømmet Kleve.

Kart over Vest Recklinghausen, kurfyrstedømmet Köln og nærliggende byer.

Det meste av Vest Recklinghausen er idag en del av bykommunen Recklinghausen, mens de øvrige delene tilhører Gelsenkirchen, Oberhausen og Bottrop.