Verftskrisen er en epoke i svensk næringsliv som har sammenheng med endrede behov for skipstonnasje i verdens handelsflåte fra rundt 1969. Sverige var storleverandør av skip, men mistet sine byggeoppdrag i denne perioden fordi skipene som ble bygget var for store for svenske verft.