Veniell synd (tilgivelige synder) er i den katolsk lære de synder som bekjennes i den offentlige messe. Disse synder skyldes vår svakhet som mennesker og kan tilgis etter den felles bekjennelse av disse i messen. Poenget med dette er at man er seg bevisst sin svakhet som menneske.

Disse syndene står i motsetning til de såkalte dødsyndene som er mer bevisste valg og som krever at man tar et grundigere oppgjør med dem i et skriftemål.

Kriterier for venielle synder er:

  1. de involverer ikke handlinger av «alvorlig karakter»,
  2. de er ikke begått med overlegg, eller
  3. handlingen(e) hadde ikke karakter av å være frivillig/bevisst.

Se også rediger