Velferdsalliansen

Velferdsalliansen er et samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og grupper i Norge som arbeider for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte. Alliansen er livssynsmessig, partipolitisk og ideologisk uavhengig. Den ble stiftet 6. mars 1998.

Velferdsalliansen har vært aktive med på utviklingen av brukermedvirkning i forbindelse med Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV). Velferdsalliansen er medlem av EAPN – European Anti Poverty Network, og arbeider aktivt sammen med de andre nordiske landene i en «Nordisk Velferdsplattform».

Velferdsalliansen har siden 2003 arranger og arrangerer «Sosialpolitisk Forum», en møteplass om fattigdomsbekjempelse og andre tema innen det sosialfaglige og sosialpolitiske feltet i Norge i Norge mellom brukerorganisasjonene, eksperter og politikere. Sosialpolitisk forum ledes fra 2015 av en styringsgruppe bestående av 3 representanter.

HovedmålRediger

Velferdsalliansen har som hovedmål å arbeide for å:

FunksjonRediger

Velferdsalliansen skal

 • være en interessepolitisk aktør og et felles talerør på nasjonalt plan for sine medlemsorganisasjoner og deres medlemmer ovenfor offentlige myndigheter, politiske partier og organer, media samt andre aktører innenfor sitt interessefelt.
 • samordne og styrke kravene i enkeltsaker deltakergrupperingene har overfor myndighetene, og som blir vedtatt som fellessaker for deltakerne i nettverket.
 • arbeide for rettferd, likeverd, og å bedre de totale levekår for de økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte grupper i Norge slik at de likestilles med den øvrige befolkning.

Tilsluttede organisasjonerRediger

Medlemsorganisasjoner per oktober 2020:

 • Aleneforeldreforeningen (AFFO)
 • Batteriet Oslo, Kirkens bymisjon
 • BIBI AMKA
 • Bikuben
 • Convivencia
 • Din Fremtid Forening
 • Fattig Talt Ørland
 • Foreningen for Sosialt Arbeid (FSA)
 • Frelsesarmeen
 • Hjertelyst
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)
 • Mental Helse Bamble
 • Nasjonal Organisasjon For Etnisk Minoritetsmenn (FOREM)
 • Opplevelseskortet
 • Sagatun Brukerstyrt Senter
 • Team Five
 • Telemark Innvandrerråd (TIR)
 • Total Rehab

Eksterne lenkerRediger