Veld (eller Veldt) er en landskapsform med åpent steppeland i Sør-Afrika og enkelte andre steder i det sørlige Afrika.

Veld

Ordet kommer fra afrikaans (og kom dit fra nederlandsk) og betyr egentlig slette. Den primære betydningen er flate arealer dekket med gress eller lave busker og kratt. Denne primærbetydningen dekker imidlertid ikke alle konnotasjonene som ligger i ordet. Velden kan sammenlignes med den australske bushen, den argentinske pampasen eller den nordamerikanske prærien, og kan således også oversettes med utmark, eller endog representere en form for mental geografi.