Veggavis er en avis som distribueres gjennom plakater på offentlig vegg til allmenn beskuelse. Brukes ofte til å ytre samfunnskritikk.

Veggaviser burde ha stor og tydelige typografi som kan leses på avstand og ha klare, sterke farger.