Ukjønnet formering

(Omdirigert fra Vegetativ formering)

Ukjønnet (vegetativ) formering eller aseksuell reproduksjon er en form for formering der avkommet utvikles uten at det først har blitt dannet kjønnsceller (gameter).

Bryophyllum formerer ukjønnet ved hjelp av yngleknopper.

I sin enkleste form består ukjønnet formering av en tvedeling av en organisme i to nye organismer. Dette forekommer hos mange encellede organismer, men også noen flercellede alger og enkelte dyr. Acoele flimmerormer og noen havlevende leddormer kan for eksempel formere seg ved tverrdeling (paratomi).

En lignende form for formering er knoppskyting. Dette forekommer fremfor alt hos planter, men også mange sessile dyr (f.eks. polypper og mosdyr).

En annen viktig form for ukjønnet formering er formering ved hjelp av sporer, som forekommer hos mange encellede arter samt karsporeplanter og sopper.

I alle former for ukjønnet formering er avkommet genetisk identisk med forelderen. Det skjer altså verken meiose eller rekombinasjon.

Se ogsåRediger