Vedtak (Den europeiske union)

Vedtak (Den europeiske union) (svensk: beslut, engelsk: decision, tysk: Beschluss) er bindende rettsakter i EU.[1] Dersom et vedtak angir hvem eller hvilke det retter seg mot, er det bindende kun for disse.[2] Vedtakene tilhører sekundærretten, det vil si de er rettsakter som er avledet av EUs traktater (primærretten).

Vedtak i EU treffes av EUs institusjoner. Det europeiske råd (EUs toppmøte) treffer for eksempel med hjemmel i EU-traktaten Artikkel 22 beslutninger om unionens strategiske interesser. Rådet treffer i medhold av EU-traktaten Artikkel 25 beslutninger om EUs felles aksjoner og holdninger.[3]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Utenriksdepartementet (17. juni 2016). «Ny utgave av EU/EØS-håndboken». Regjeringen.no (norsk). s. 71. Besøkt 5. april 2019. 
  2. ^ «Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte, artikkel 288». 7. juni 2016. s. 171. Besøkt 5. april 2019. 
  3. ^ «EUR-Lex - 12012M/TXT - EN - EUR-Lex». eur-lex.europa.eu (engelsk). Besøkt 5. april 2019.