Vedøya er en øy i Røst kommune i Røstøyan landskapsvernområde.[1] Øya heter offisielt Vedøya[2], men kalles også Vedøy[3][4]. Toppen på Vedøya rager 209 meter over havet og fuglefjellene på øya har sammen med de andre fuglefjellene i Røstøyan noen av verdens største konsentrasjoner av hekkende sjøfugl.[3] Øya synes over havet som en bratt klippe og kan være synlig på omkring 30 nautiske mils avstand (over 55 kilometer).[5] På Vedøya finnes en havutvasket hule med en åpning på 60-70 meter og foran hula ligger en morene fra istiden.[6]

ReferanserRediger

  1. ^ «Naturbase faktaark. Røstøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning». Miljødirektoratet. udatert. Besøkt 17. november 2018. 
  2. ^ «Faktaark. Stedsnummer 138380». Statens kartverk. udatert. Besøkt 17. november 2018. 
  3. ^ a b Leif B. Lillegaard, red. (1976). Nordland. Oslo: Gyldendal. s. 80, 81, 143, 145. ISBN 8205088306. 
  4. ^ Baines, Steve og Tycho Anker-Nilssen (1991). Fugler på Røst. Røst: Røst kommune. s. 10, 14, 16, 25, 27, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 55, 57. ISBN 8299242002. 
  5. ^ Den Norske los. 5 : Farvannsbeskrivelse : Rørvik - Lødingen og Andenes (4 utg.). Stavanger: Norges sjøkartverk. 1986. s. 29, 143, 245, 246, 247, 249. ISBN 8290653026. 
  6. ^ Ny landsplan for nasjonalparker. NOU 1986: 13. Oslo: Universitetsforlaget. 1986. ISBN 8200710386.