Vatersott

Vatersott er et eldre og utdatert uttrykk for symptomer eller lidelser som innebærer opphopning av vann i kroppen. Idag brukes begrepet ødemer om slike tilfelle. Plagen behandles gjerne med vanndrivende midler. Etter at kaffen ble alminnelig var denne blant de vanligste medikamentene, men også teer og urteuttrekk av blant annet kjerringrokk.