Vassbotndalen landskapsvernområde

landskapsvernområde i Finnmark

Vassbotndalen landskapsvernområde ligger i Alta kommune i Finnmark. Området ble opprettet i 1991 og er på 76,96 km². Landskapsvernområdet er opprettet da det er et vakkert dalføre med flott planteliv.

Vassbotndalen landskapsvernområde
Areal7 695,97 hektar[1]
Opprettet25. oktober 1991
Kart
Vassbotndalen landskapsvernområde
69°58′22″N 22°44′39″Ø

Bestemmelser for vernområde Rediger

  • Det er forbudt å gjøre inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig, som for eksempel uttak eller oppfylling av masse, framføring av veger, regulering av vassdrag, oppføring av kraftlinjer, bygninger eller andre faste anlegg samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets karakter vesentlig.
  • De to planteartene talvikvalmue (Papaver lapponicum subsp. scandinavicum) og snøstjerneblom (Stellaria crassipes) er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse av enhver art.

Bestemmelsene er ikke til hinder for Rediger

  • Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
  • Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende, lovlig oppsatte hytter, veger og andre anlegg.
  • Oppføring av gjerder, når dette er nødvendig i forbindelse med reindrift eller jordbruk.
  • Jordbruk i samsvar med driftsplan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
  • Vedhogst.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til Rediger

  • Utbedring av eksisterende lovlig oppsatte hytter og oppføring av tilbygg og uthus i tilknytning til disse.
  • Uttak av masser i forbindelse med vedlikehold av eksisterende vei.

Referanser Rediger

Eksterne lenker Rediger