Varietet (biologi)

taksonomisk nivå

Varietet er et begrep som brukes innen den botaniske systematikken for å beskrive avvik fra den opprinnelige plantearten i form og utseende.[1] Andre kategorier brukes også for å beskrive variasjoner innenfor det som regnes som én art.[1] En underart viser mer omfattende variasjon, mens undervarietet viser mindre omfattende variasjon, etterfulgt av form og underform.[1][2]

I botanisk nomenklatur brukes ofte forkortelser for disse kategoriene. En varietet, for eksempel lappfuru vil skrives Pinus silvestrus var. lapponica. Som hos andre kategorier (med unntak av arten) er det et rent skjønnsspørsmål hvilken gruppe man velger å kalle varietet.

Hos kulturplanter brukes begrepene sort eller kultivar for å beskrive de mange variasjonene som er oppnådd ved hjelp av bevisst krysning med andre planter innenfor arten. En kultivar er opprinnelig utviklet fra ville planter.[1] Slike variasjoner er et juridisk begrep som beskytter markedsinteressene til dem som har foredlet plantene og svarer til «Plant variety» på engelsk.

Referanser

rediger
  1. ^ a b c d «Varietet». Institutt for biovitenskap, UIO. Besøkt 5. mai 2021. 
  2. ^ Turland, N. J., Wiersema, J. H., Barrie, F. R., Greuter, W., Hawksworth, D. L., Herendeen, P. S., Knapp, S., Kusber, W.-H., Li, D.-Z., Marhold, K., May, T. W., McNeill, J., Monro, A. M., Prado, J., Price, M. J. & Smith, G. F. (eds.). «2018: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants». (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. Regnum Vegetabile 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books. «An organism may thus be assigned to taxa at the following ranks (in descending sequence): … species (species), subspecies (subspecies), variety (varietas), subvariety (subvarietas), form (forma), and subform (subforma).»