Varietet (biologi)

Varietet er en kategori brukt i den botaniske systematikken. Noen, men ikke alle plantearter deles i varieteter. I den grad arter er delt i både underarter og varieteter, er varieteter mindre og mer lokale enheter enn underartene (dvs. flere varieteter utgjør én underart). Noen varieteter blir i sin tur delt inn i former.

Som hos andre kategorier (med unntak av arten) er det et rent skjønnsspørsmål hvilken gruppe man velger å kalle varietet. Grunnen til dette er litt forskjellig hos varieteter sammenlignet med kategorier over artsnivået (som slekter eller familier), se rase.

I zoologien brukes ikke kategorien varietet.