Vararepresentant (Stortinget)

person som møter for en stortingsrepresentant når denne har lovlig fravær

En vararepresentantStortinget er en vararepresentant som er valgt til å møte for en stortingsrepresentant når denne har lovlig fravær.[1] Vararepresentantene hentes fra valglistene slik at den som umiddelbart følger etter den sist innvalgte for et politisk parti møter som vararepresentant hvis en fast innvalgt representant er fraværende. Hvis flere innvalgte stortingsrepresentanter for partiet er fraværende, hentes det tilsvarende antall vararepresentanter.

Hver valgliste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre.[2]

Med bakgrunn i maktfordelingsprinsippet kan stortingsrepresentanter som blir medlem av regjeringen, ikke møte i Stortinget.[3] De blir derfor i perioden erstattet av en vararepresentant.

De som ikke er innvalgt på Stortinget, er formelt kun vararepresentanter når de møter som sådan i Stortinget. Dette gjelder også vararepresentanter som møter fast over et lengre tidsrom. Men hvis en vararepresentant formelt erstatter en valgt stortingsrepresentant, for eksempel på grunn av stortingsrepresentantens dødsfall, blir vararepresentanten stortingsrepresentant og omtales som sådan.[4]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Stortingets ordbok
  2. ^ Valgloven § 11‑5
  3. ^ Grunnloven § 62
  4. ^ Redaksjonen (30. april 2008). «Carl I. Hagen gir seg». energi24.no. Besøkt 17. april 2021. «Hagen ble valgt inn som første vararepresentant for ALP i 1973, og rykket inn som fast representant på Stortinget da Anders Lange døde i oktober 1974.»