Varanger museum er et konsolidert museum i kommunene Vardø, Sør-Varanger og Vadsø. Museet har besøkssteder og utstillinger fra Pasvik i sør til Vardø i nord, og består bl. a. av Pomormuseet i Vardø, Tuormainengården, Esbensengården og Kjeldsenbruket i Vadsø, samt Grenselandmuseet, Labahågården og Strand skoleinternat i Sør-Varanger.

Varanger museum er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Museet består av avdelingene Vardø museum, Sør-Varanger museum og Vadsø museum og omfatter 60 kulturhistoriske eiendommer.

Til sammen disponerer museet et femtitalls bygninger fordelt på nærmere 20 anlegg med stor geografisk spredning rundt Varangerfjorden. Så å si hele bygningsmassen er eldre enn 2. verdenskrig, og består bl.a. av flere anlegg som er fredet etter lov om kulturminner. Både norske og kvenske/norskfinske anlegg er representert, og dekker et vidt spekter fra skolebygninger via fiskebruk og norske og kvenske/norskfinske nyreisingsbruk til handelsgårder.

Samlingene forøvrig inneholder ca. 30 000 gjenstander og nærmere 55 000 fotografier. Fotosamlingen omfatter bl.a. en meget stor samling fotografier etter Ellisif Wessel. Museet forvalter også en rekke privatarkiver, deriblant det omfattende arkivet etter handelshuset A. Brodtkorb i Vardø og etter A/S Sydvaranger i Kirkenes.

Varanger museum ble etablert 1. januar 2006 som et ledd i museumsreformen, men har røtter helt tilbake til 1894. Fra starten var Vardø museum og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum med, mens Sør-Varanger museum kom med fra 1. september 2009. Museet har et særlig ansvar for pomorhistorie, kvensk/norskfinsk historie, grensehistorien nordøst i landet og partisanvirksomheten.

Museet sysselsetter i overkant av 20 årsverk.

Eksterne lenker rediger