Vannkultur

hydroponics

Vannkultur eller hydroponi (fra gresk hydro=vann og ponos=arbeid) er å dyrke planter i næringsløsning uten jord til stede.

En forsker fra NASA dyrker løk og salat.

Næringsløsningen inneholder alle grunnstoffene som planter trenger for å leve og vokse. Røttene vokser i en gjennomluftet vannfilm. Ofte brukes også et inert medium som steinull eller kvartssand som gir feste for røttene.

Metoden brukes kommersielt til dyrking av grønnsaker som salat, agurk og tomat. Den nevnes også ofte i samband med mulighetene for bemannet romfart. På McMurdo Station i Antarktis dyrkes frukt og grønnsaker ved hjelp av hydroponi