Vannkran eller armatur er en ventil på et vannrør med en stoppemekanisme som skrues inn og stopper eller åpner for vanntilførselen. Avhengig av bruk skilles det mellom en stoppekran som er laget for enten å kunne stoppe eller åpne for vannstrømmen i røret, og en tappekran som er laget for å tappe vann ut av røret.

Et moderne blandebatteri, der temperatur reguleres ved å vri hendelen fra side til side og vannmengde styres ved at hendelen føres opp eller ned.

Det tre hovedtyper oppbygninger av vannkraner:

  • Kikkran, der en konisk tapp stenger væskestrømmen. Tappen er gjennomhullet, og ved å dreie denne 90°, slipper væskestrømmen gjennom.
  • Slusekran, der en planskive skyves på tvers av væskestrømmen inne i et ventilhus.
  • Ventilkran, der ventilhuset er delt med en skillevegg med en åpning. Denne åpningen åpnes eller stenges ved at en ventilskive med pakning blir skjøvet mot den.

StoppekranRediger

I alle hus er stoppekran påbudt, både ute[1] og inne. I tillegg finnes stoppekraner til installasjoner som vaskemaskin og oppvaskmaskin i boliger.

BlandebatteriRediger

Dersom kranen er lagd slik at den kan blande kaldt og varmt vann til vann med høvelig temperatur, er det vanlig å kalle det et blandebatteri. Blandebatterier brukes i dusj og badekar for å blande kaldt og varmt vann i riktige mengder med det formål å unngå skolling (forbrenning).

Blandebatterier ble oppfunnet i 1937 av den norskættede amerikaneren Alfred Melvin Moen.[2]

Noen begreper brukt for blandebatterier er:[3]

  • Termostatbatteri: Den vanligste typen i dag.[bør utdypes] Stilles ofte inn manuelt ved å vri hendelen. Hendelens posisjon skal svare til en gitt temperatur, og termostaten gjør at temperaturen skal holde seg selv om rørene varmes opp eller det begynner å bli mindre varmtvann. Man skal altså ikke behøve å justere under bruk på grunn av variasjoner i tilførselen av kaldt- og varmtvann.[trenger referanse]
  • Trykkstyrt batteri: Også inkludert i de fleste moderne batterier, unntatt enkelte rimelige modeller. Slike batterier skal hindre temperatursvingninger på grunn av trykkvariasjoner, som for eksempel hvis andre i husholdningen tapper vann samtidig ved å trekke ned toalettet, bruke av en annen vannkran, dusjing i en annen etasje, og så videre.
  • Skåldesperre: En temperaturbegrensing slik at barn og voksne ikke uforvarende skal skru opp temperaturen for mye slik at man kan brenne seg (skålde seg) på svært varmt vann.
  • Turbostart: En funksjon som gjør at vannet raskere kommer opp i temperatur slik at det kan renne kortere tid før man kan begynne å dusje med varmt vann.
  • Tilstrekkelig vanntilførsel: Noen moderne dusjer har både takdusj og hånddusj som kan brukes samtidig. For at dette skal fungere tilfredsstillende må vanntilførselen til badet være kraftig dimensjonert, og dette er ikke tilfellet for alle boliger. Ekstra kraftige dusjer gir også behov for ekstra effektivt avløp for å kunne ta unna den ekstra vannmengden. Dusjløsningen bør derfor dimensjoneres i henhold til vanntilførsel og avløp.
  • Digital temperatursensor: Elektronisk temperaturføler som gir en sanntidsmåling av vanntemperaturen.

SpringRediger

En tappekran kan også kalles spring, særlig eldre typer kraner.[trenger referanse] Dette er helt enkle ventilkraner, ofte med kun kaldt vann og mulig å koble til en slange.

HelseRediger

TungmetallerRediger

Det finnes ingen standard for CE-merking av vannkraner. Sintef Byggforsk har en frivillig godkjenningsordning for vannkraner og annet VVS-utstyr, og Sintef tester da blant annet for tungmetaller som bly, kadmium og nikkel.[4] Enkelte kraner som har blitt testet har inneholdt høye nivåer av tungmetaller. Et tips for å få friskere vann med mindre tungmetaller er å la vannet renne litegrann.

StøyRediger

Vannkraner og vaskeservanter kan støye en del under bruk, særlig når det er turbulent strømning. Støy fra vannkraner kan påvirke trivselen når man arbeider på kjøkkenet, og kan til og med bidra til hørselstap dersom man utsettes for sammenhengende støy over lengre tid. Ifølge en studie[5] kan støy i hus fra vannforsyning deles inn i strømningsstøy, fallstøy, kontaktstøy og servantstøy. Vaskekummer av metall støyer ofte mer enn servanter av andre materialer. Foruten støy fra selve vannkranen hender det også at det kommer støy fra vibrasjoner i rørledningene.[6][7]

GalleriRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

ˆ Sanitærutstyr i SNL[1]