Valhalla – Nordisk Ministerråds portal for barne- og ungdomskultur

Valhalla er Nordisk ministerråds portal for barne- og ungdomskultur. Portalen inneholder bidrag fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. I portalen finnes det meste som skjer i de unges Norden innen arkitektur og design, billedkunst, dans og teater, det flerkulturelle, film og media, forskning og utdanning, lek og bevegelse, litteratur og musikk.

Portalen henvender seg mest til voksne som arbeider med barne- og ungdomskultur, men også ungdom og andre som er interesserte i området kan ha nytte av portalen. Valhallas formål er

• å gi informasjon om barne- og ungdomskultur i Norden • å gi informasjon om nasjonale aktiviteter av nordisk relevans • å spre idéer og erfaringer blant alle som arbeider med barn, ungdom og kultur i Norden • å skape muligheter for kontakter og nettverksdannelse innen området

Valhallas redaksjon består av en ledende nordisk redaktør og nasjonale redaktører i de nordiske land og i de selvstyrende områder. De nasjonale redaktører er ansvarlige for nasjonale nyheter og arrangementer. For spørsmål om Valhalla generelt samt nordiske informasjoner kontakt hovedredaktør Tarja Terävä. Valhalla administreres av NifinNordens institut i Finland.

Eksterne lenkerRediger