Valget i Tyskland 1919

Valget i Tyskland 1919 var det 14. føderale valg i Tyskland etter den tyske riksgrunnleggelse. Samtidig var det valg til en forfatningsgivende nasjonalforsamling etter monarkiets undergang ved slutten av første verdenskrig.

Parlamentet møttes i Weimar og vedtok den andre tyske riksforfatningen.

ResultaterRediger

 
Fordelingen av vinnerne i de ulike valgkretsene (rødt=USPD, rosa=SPD, grått=Det katolske sentrumspartiet, blått=DNVP)
Parti Ideologi Oppslutning Seter i Riksdagen
SPD Sosialdemokratisk 37.9% 165
Det katolske senterpartiet Katolsk sentrum-høyre-parti 19.7% 91
DDP Liberalt 18.6 75
DNVP Konservativt 10.3% 44
USPD Venstresosialistisk 7.6% 65
DVP Nasjonalliberale 4.4% 19
BBB Bayersk agraristparti 0.9% 4
DHP Hannoverske lojalister/regionalister 0.3% 1
SHBLD Slesvig-Holstensk agraristparti 0.2% 1
BLWV Braunschweigske regionalister 0.2% 1
Totalt   100% 466