Valget i Tyskland 1919

Valget i Tyskland 1919 var det 14. føderale valg i Tyskland etter den tyske riksgrunnleggelse. Samtidig var det valg til en forfatningsgivende nasjonalforsamling etter monarkiets undergang ved slutten av første verdenskrig.

Parlamentet møttes i Weimar og vedtok den andre tyske riksforfatningen.

ResultaterRediger

 
Fordelingen av vinnerne i de ulike valgkretsene (rødt=USPD, rosa=SPD, grått=Det katolske sentrumspartiet, blått=DNVP)
Parti Ideologi Oppslutning Seter i Riksdagen
SPD Sosialdemokratisk 37,9 % 165
Det katolske senterpartiet Katolsk sentrum-høyre-parti 19,7 % 91
DDP Liberalt 18,6 % 75
DNVP Konservativt 10,3 % 44
USPD Venstresosialistisk 7,6 % 65
DVP Nasjonalliberale 4,4 % 19
BBB Bayersk agraristparti 0,9 % 4
DHP Hannoverske lojalister/regionalister 0,3 % 1
SHBLD Slesvig-Holstensk agraristparti 0,2 % 1
BLWV Braunschweigske regionalister 0,2 % 1
Totalt   100% 466