Valget i Sør-Afrika i 1948

Valget i Sør–Afrika i 1948 ble avholdt den 26. mai 1948. Lederen for Herenigde Nasionale Party, Daniel François Malan, frontet forbud mot blandingsekteskap og svarte fagforeninger og for en strengere gjennomføring av jobbreservering. På denne plattformen av apartheid, som politikken ble kalt for første gang, trakk Malan og hans parti stemmer fra velgere fra landsbygda og beseiret statsminister Jan Smuts og hans United Party. Smuts tapte til og med sin egen representasjonsplass i Standerton.

Herenigde Nasionale Party og deres koalisjonspartner, Afrikaner Party, vant 79 plasser mot deres motstandere fra United og Labour Party sine 74 plasser, selv om Herenigde Nasionale Party hadde fått 140 000 stemmer mindre enn det totale antallet stemmer som motstanderne fikk. Herenigde Nasionale Party dannet etter dette regjering med Malan som statsminister, tok det nye navnet Nasjonalistpartiet og styrte i Sør-Afrika frem til 1994.

Parti Representanter
Herenigde Nasionale Party 70
United Party 65
Afrikaner Party 9
Labour Party 6
Uavhengige 3
Totalt 153