Valgarkitektur

faget om atferd påvirkes av hvordan valgalternativer presenteres

Valgarkitektur er innen atferdsøkonomi studiet av hvordan valgalternativer presenteres til brukere og især hvilken innflytelse selve presentasjonen har på hva som velges.

  • Hvilken innflytelse på valg har antall valgmuligheter?
  • Hvilken innflytelse har måten alternativene vises eller beskrives?
  • Hvilken innflytelse på valget har det at et av alternativene er forhåndsvalgt eller standardvalg (default)?[1]

Begrepet ble opprinnelig foreslått av Richard Thaler og Cass Sunstein og gjort kjent gjennom deres bok om dulting fra 2008.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Cass R. Sunstein Choosing Not to Choose: Understanding the Value of Choice Oxford University Press 2015 ISBN 0190231696
  2. ^ Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein Nudge - hvordan ta bedre valg om helse, penger og lykke (original 2008) Dreyer 2019 ISBN 9788282655002