Valdemarsmuren

Valdemarsmuren inngikk som en del av forsvarsverket Dannevirke i det sydlige Jylland i Danmark, i dag ligger området i Tyskland.

Valdemarsmuren ca. 1160/1180

Kong Valdemar den store befestet deler av Dannevirkes hovedvoll i siste halvdel av 1100-tallet med en cirka 7 meter høy mur av munkesten. Muren var lagt i mørtel på et kampestensfundament, avstivet og kledd med tegl.

Valdemarsmuren regnes for den siste store forsterkning av Dannevirke. Senere ble det bygget en borg, Thyraborg, som muligens var en garnison for Dannevirkes forsvarere.

Eksterne lenkerRediger