Valbysteinen

Valbysteinen er en runestein fra Valby i Tjølling, Larvik kommune, Vestfold. Valby ligger ca. to kilometer rett nord for Kaupang, og er kjent for store gravfelter fra jernalderen og steinsettingen Valbysteinene.

I 1869 ble det funnet en stein med runer i en gravhaug på Valby. Steinen ble tatt hånd om av presten, som sørget for at den ble gitt til Universitetets Oldsaksamling i 1873.

Innskriften er ganske kort:

auarþr faþi hollr

På norrønt blir det:

Hàvarđr fađi hollr

På moderne norsk er tolkningen: «Håvard skrev (runene, i det han var) hull, (dvs.trofast, mot den døde)». Innskriften skriver seg fra en gang på 800-tallet.

LitteraturRediger