Våler prestegjeld (Borg)

Våler prestegjeld var et prestegjeld tilhørende fra 1816 Vestre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Våler kommune i Østfold fylke, og hovedkirken var Våler kirke.

Våler kirke

HistorikkRediger

Vála sókn (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[1] Våler kirke, Valá kirkja, er en langkirke som antas å ha blitt oppført på siste halvdel av 1100-tallet. Kirken var viet til jomfru Maria, hvorav middelalderdelen (skip og kor) er av stein med gavler av tre.[2]

I høymiddelalderen ble Våler, sammen med Rygge omtalt som Vǫrnu, og utgjorde Vǫrnu skipreiða i Borgarsysla.[3] Kirken er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Vála kirkja, og sognet oppført i Skattematrikkelen 1647 som Waalle sougen i Wærnøe Closters lehn.

Nyere tidRediger

Våler prestegjeld dannet grunnlaget for Våler formannskapsdistrikt opprettet i 1837.

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[4]

Våler prestegjeld og dets sogn er nå en del av Våler kirkelige fellesråd underlagt Vestre Borgesyssel prosti.

KirkesognRediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn:

ReferanserRediger

  1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 10. 
  2. ^ Våler kirke
  3. ^ Rygh, O. (Oluf) (1897). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 350. 
  4. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no