Utvorda er en bygd i nordre del av Flatanger i Trøndelag.[1]

Navnet kan ha sammenheng med den tilgrensende bygda Innvorda; de to kan ha vært én gård i tidligere tider, og navnet kan knyttes til varden på Vordfjellet.[2][3] Tradisjonell fiskerbondevirksomhet er avløst av fiskeoppdrett som viktigste næringsvei.

Veiforbindelse med fylkesvei 215 gjennom Statland i nabokommunen Namsos. Utvorda skole er 1-7-skole, mens ungdomsskoleelevene går på Statland skole.

Utvorda kystfort ble oppført av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig.

ReferanserRediger

  1. ^ Utvorda; yr.no
  2. ^ Hylland, Julian (1962). Flatangerboka. Lauvsnes: kommunen. s. 31, 310ff. 
  3. ^ Namn i fjellet. Oslo: Samlaget. 1968. s. 30.