Utviklingsroman

Utviklingsroman er en litterær tradisjon der man følger en eller flere personers personlig utvikling gjennom en periode fra deres problem starter til den slutter. Utviklingsromanen skiller seg ut fra et slektende begrepet dannelsesromanen ved at hovedpersonen/ene har en aktiv innstilling og selv tar hovedansvaret for sin utvikling.

Kjente utviklingsromanerRediger