NOU 2000: 14, Mjøs-utvalget

(Omdirigert fra «Utvalget for høgre utdanning»)

NOU 2000: 14 «Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalg som ble oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 30. april 1998 og som avla sin innstilling 8. mai 2000. Utvalget ble ledet av Ole Danbolt Mjøs, og det blir gjerne referert til som «Mjøs-utvalget» eller «Utvalget for høgre utdanning».

Utvalget la grunnlag for Kvalitetsreformen som blant annet innebar at gradene cand.mag.-grad og hovedfag, med titlene cand.mag. og cand.philol./cand.scient., ble erstattet av bachelorgrad på 3–3½ år og mastergrad på 5 år. Det foreslo også å innføre bokstavkarakterer (Det europeiske system for merittoverføring og -akkumulering). Endringene var begrunnet med behovet for å tilpasse norsk utdannelse til utenlandske studiesystemer.

For universitetene og høyskolene førte Mjøsutvalgets arbeid til at det ble innført en ny finansieringsmodell. Utdanningsinstitusjoner fikk nå deler av de offentlige tilskuddene knyttet opp imot produksjon av studiepoeng. Tanken bak dette var at universitetene og høyskolene nå måtte konkurrere om å tiltrekke seg studenter, og samtidig følge opp studentene bedre slik at de kom seg igjennom studiene.

Mjøsutvalget kom også med flere anbefalinger for forskning. De foreslo blant annet at bevilgningene til grunnforskning skulle økes til et nivå som minst tilsvarte gjennomsnittlig OECD-standard i løpet av en femårsperiode.

En annen konsekvens av Mjøsutvalgets innstilling var at det ble mulig for høyskoler å bli omgjort til universiteter. Dette skjedde senere med Universitetet i Agder, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Universitetet i Stavanger.

Utvalget hadde 18 medlemmer, blant dem Mjøs, Gro Brækken, Ole Henrik Magga, Victor Norman, Kari Kjenndalen, Gerd-Liv Valla og Tora Aasland.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata