Utsjekk er en prosedyre med opplæring og godkjenning som gir en person gyldig kompetanse til en spesiell aktivitet. Begrepet brukes ofte for flygere og flyteknikere og annet luftfartspersonell.

For hver ny flytype som skal brukes, må flyger, flyteknikere og kabinpersonalet ha en opplæring og godkjenning av godkjent instruktør som fører attestasjon av utsjekken i vedkommendes flygetidsbok. Slik utsjekk kan gis av instruktører med flere grader av godkjenning, deriblant også såkalte «type-rating instructors», som er instruktører som ikke kan gi instruksjon for sertifikatopplæring.

Halehjulsutsjekk er en egen utsjekk som flygere må ha før første utsjekk på halehjulsfly. Siden halehjulsfly har hovedhjulene foran flyets tyngdepunkt, er det fare for at flyet kan snu rundt sin egen akse, såkalt «groundloop». Det er mindre fare for slik rotasjon med fly med nesehjul og hovedhjulene bak flyets tyngdepunkt.

Utsjekk må skilles fra sertifikat eller bevis. For å fly sjøfly, flermotors fly, luftballong etc. trengs eget sertifikat som utstedes etter oppflyging.