Utenriksdepartementets aspirantkurs

Utenriksdepartementets aspirantkurs er et treårig traineeprogram med sikte på fast ansettelse i den norske utenrikstjenesten. Hvert år er det mellom 300 og 500 søkere, hvorav mellom 10 og 20 kommer inn på aspirantkurset. I 2011 ble det tatt opp 10 aspiranter, i 2010 ble det tatt opp 14, og i 2009 ble det tatt opp 16.[1]

Disse tjenestegjør først to år i Oslo og deretter ett år ved en norsk stasjon (ambassade, delegasjon, generalkonsulat eller representasjonskontor) i utlandet, før de blir fast ansatt. Normalt tjenestegjør man to år til på første stasjon, og tre år på en ny stasjon. Dermed er man stasjonert i utlandet i seks år i strekk før man returnerer til Oslo.

Som del av de to årene i Oslo veksler aspirantene mellom å arbeide som saksbehandler i en av UDs seksjoner, og å følge kurs hos Utenrikstjenestens kompetansesenter. Kursene omfatter språk, kultur, politikk, økonomi, miljø og andre relevante saksfelt, i tillegg til diplomatisk håndverk. Man drar også på to turer innenlands, til henholdsvis Nord-Norge (inkludert Svalbard) og Vestlandet.

Før man kommer inn på aspirantkurset må man gjennom en omfattende opptaksprosess som inkluderer essayskriving, møte med psykolog og intervju av UDs aspirantnemnd.

Kjente UD-aspiranter

rediger

Referanser

rediger
Autoritetsdata