Urinveiene eller urinsystemet er et anatomisk begrep som omfattes nyrer, urinledere, urinblære med urinblæremuskelen og urinlukkemuskelen, urinrøret med urinrørsåpningen. Urinveiene utgjør ekskresjonssystemet hos pattedyr.

Urinveiene

Avfallsstoffer fra blodet omdannes i nyrene til urin som kontinuerlig skylles gjennom urinlederne ned til urinblæren. Urinblæren samler og lagrer urin og vil normalt tømme seg (vannlating) ved behov (noe som i stor grad kan kontrolleres).

Når nyrene har skilt ut avfallsstoffer fra blodet går dette gjennom to rør som kalles urinlederne ned til urinblæren. Der samles urinen opp og oppbevares til personen tisser (vannlater). Vannlatingen kan styres i en viss lengde, men når urinblæren er helt full vil den (normalt) tømme seg selv.

Se også rediger