Urindoeuropeere eller protoindoeuropeere (PIE) er det antatte folket som snakket det urindoeuropeiske språket, og antagelig levde en gang på 3000-tallet f.Kr. i løpet av kobberalderen og bronsealderen, eller muligens tidligere i løpet av neolittisk tid eller paleolittisk tid. Kunnskapen om dem kommer hovedsakelig ved å rekonstruere deres språk som opphav til de indoeuropeiske språkene som innbefatter blant annet norsk. Urindoeuropeeres genetikk og fenotyper er et emne for spekulasjon som det er vanskelig å trekke noen konklusjon om.

Skjema for den indoeuropeiske folkevandringen fra rundt 4000 f.Kr. til 1000 f.Kr. i henhold til Kurgan-hypotesen. Det purpurfargede området tilsvarer det antatte urhjemmet og det røde området til området som kan ha blitt bosatt av indoeuropeisketalende folkeslag fram til rundt 2500 f.Kr. Det orange området ved 1000 f.Kr.

Forskningen om urindoeuropeere utgår fra historisk lingvistikk ved hjelp av arkeologi og tidlige dokumenter fra hovedsakelig indisk litteratur. Et mangfold av teorier om urindoeuropeernes kultur og opphav har blitt framlagt siden 1800-tallet, men ingen har vunnet et allment støtte blant forskerne på fagfeltet.

Bevis for urindoeuropeere

rediger

Urindoeuropeere er definert som det folket som snakket det rekonstruerte urindoeuropeiske språket som gikk forut indoeuropeiske språk. Den grunnleggende informasjonen om disse forhistoriske folkene har oppstått fra komparativ lingvistikk av indoeuropeiske språk og historien til de folkene som snakker disse språkene. Dette kan bli forstørret ved å sammenligne hva som kan bli dedusert fra disse språkene og historiene med studier i arkeologi og genetikk. Det betyr at den informasjonen som finnes tilstede i indoeuropeiske språk og rekonstruerte urindoeuropeiske språk kan forskningen forsøke å knytte den informasjonen med resultater fra hva som kommer fra arkeologi og genetisk materiale til konstruere et mer fullstendig bilde av urindoeuropeere i seg selv.

Se også

rediger

Litteratur

rediger
  • Atkinson, Q. D.; Nicholls, G.; Welch, D.; & Gray, R. D. (2005): From Words to Dates: Water into wine, mathemagic or phylogenetic inference? Transactions of the Philological Society, 103(2), 193-219.
  • Renfrew, Colin (1987): Archaeology & Language. The Puzzle of the Indo-European Origins. London: Jonathan Cape. ISBN 0-224-02495-7
  • Sykes, Brian (2001): The seven daughters of Eve (London, Corgi Books)
  • Watkins, Calvert (1995): How to Kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics. New York: Oxford University Press.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata