Uranisotoper

Wikimedia-listeartikkel

Hovedartikkel: Uran

Alle uran-isotopene er ustabile (og dermed radioaktive). Totalt 26 isotoper og 3 isomerer er kjent. Isomerer er eksiterte isotoper som går tilbake til grunnformen ved intern omdannelse.

Forklaring til isotop-tabellen:

N – Antall nøytroner i kjernen. Like nøytron-tall er bosoner, og ulike er fermioner.
SSpinn
T1/2Halveringstid
% – Prosentvis andel av naturlig forekomst.

Uran-isotoper
Isotop % Atommasse (u) T1/2 N Henfall Henfallsprodukt Sluttprodukt Bindingsenergi S
217U 0% 217,024368791 0826 ms 125 α 213Th 205Tl, 201Hg, 197Au 7,635026 MeV 1/2
218U 0% 218,023535671 076 ms 126 α 214Th 202Hg, 206Pb, 198Hg 7,640587 MeV 0
219U 0% 219,02491916 0555 µs 127 α, β+ 215Th, 219Pa 207Pb, 203Tl, 199Hg 7,636669 MeV 9/2
220U 0% 220,024723 0160 ns 128 α, β+ 216Th, 220Pa 200Hg, 208Pb 7,639 MeV 0
221U 0% 221,026399 020,7 µs 129 α, β+ 217Th, 221Pa 205Tl, 201Hg 7,634 MeV 9/2
222U 0% 222,026086 031,4 µs 130 α, β+ 218Th, 222Pa 206Pb, 202Hg, 198Hg 7,638 MeV 0
223U 0% 223,0277386 0421 µs 131 α, β+ 219Th, 223Pa 207Pb, 203Tl 7,632688 MeV 7/2
224U 0% 224,027604778 060,94 ms 132 α, β+ 220Th, 224Pa 208Pb, 206Pb, 200Hg 7,635203 MeV 0
225U 0% 225,029390717 0961 ms 133 α 221Th 205Tl 7,629747 MeV 5/2
226U 0% 226,029338702 10269 ms 134 α 222Th 206Pb 7,631916 MeV 0
227U 0% 227,031156367 111,1 minutt 135 α, β+ 223Th, 227Pa 207Pb 7,626393 MeV 3/2
228U 0% 228,031374006 139,167 minutt 136 α, ε 224Th, 228Pa 208Pb, 206Pb 7,627455 MeV 0
229U 0% 229,033505939 160,972 timer 137 α, β+ 229Pa, 225Th 205Tl, 207Pb 7,620721 MeV 3/2
230U 0% 230,033939784 2020,8 døgn 138 α, +, SF 226Th, 230Th, 208Pb 206Pb, 208Pb, 205Tl 7,620923 MeV 0
231U 0% 231,036293704 184,17 døgn 139 ε, α 231Pa, 227Th 207Pb, 205Tl, 208Pb 7,613381 MeV 5/2
232U 0% 232,037156152 2168,81 år 140 α, SF 228Th, 208Pb, 204Hg 208Pb, 206Pb, 200Hg 7,611892 MeV 0
233U 0% 233,039635207 221,5931 × 105 år 141 α, SF 229Th, 209Pb, 205Hg 205Tl, 207Pb 7,603953 MeV 5/2
234U 0,0055% 234,040952088 232,4566 × 105 år 142 α, SF 230Th, 206Hg, 184Hf 206Pb, 205Tl, 208Pb, 180Hf 7,600708 MeV 0
235U 0,72% 235,043929918 257,04 × 108 år 143 α, SF 231Th 207Pb 7,590907 MeV 7/2
236U 0% 236,045568006 242,3437 × 107 år 144 α, SF 232Th 208Pb 7,586477 MeV 0
237U 0% 237,048730184 196,748 døgn 145 β 237Np 205Tl 7,576094 MeV 1/2
238U 99,2745% 238,050788247 264,471 × 109 år 146 α, 234Th, 238Pu 206Pb 7,57012 MeV 0
239U 0% 239,054293299 1523,45 minutt 147 β 239Np 207Pb 7,558557 MeV 5/2
240U 0% 240,056591988 1714,11 timer 148 β, α 240Np, 236Th 208Pb 7,551771 MeV 0
241U 0% 241,06033 125 minutt 149 β 241Np 205Tl, 207Pb 7,539 MeV 7/2
242U 0% 242,062931 1416,833 minutt 150 β 242Np 206Pb 7,532 MeV 0

KilderRediger