Uppåkra (tidligere dansk: Opager)[1] er en liten landsby ca. 5 km sør for Lund i Skåne, Sverige. På 1990-tallet ble Uppåkra viden kjent for de oppsiktsvekkende funnene som ble gjort av bosetningsspor fra yngre jernalder. Det er nå godtgjort at det har vært en svært tidlig bydannelse på stedet, allerede så tidlig som i merovingertid.

Allerede på 1930-tallet var det kjent at det var spor av førhistorisk bosetning på stedet. Dessuten ble det tilfeldigvis konstatert påfallende høye fosfatkonsentrasjoner i jordsmonnet rundt Uppåkra. Opp gjennom årene ble det gjort flere mindre arkeologiske undersøkelser, men uten at man fattet mistanke om at stedet kunne gjemme noe større enn vanlig gårdsbebyggelse. I 1990 søkte noen amatørarkeologer om tillatelse til å undersøke området med metalldetektor. Dette ble gjennomført i samarbeid med Universitetet i Lund, noe som resulterte i et oppsiktsvekkende stort antall løsfunn fra pløyelaget i åkrene sør for Uppåkra kirke.

Rekonstruksjon av kultbygningen ved Uppåkra av Sven Rosborn

Funnene var ikke bare mange i antall, men de indikerte også at her kunne det være spor etter noe langt større enn bare vanlig bosetning. Senere på 1990-tallet ble det tatt opp arkeologiske undersøkelser som har fortsatt opp til i dag. Hittil er ca. fem dekar flateavdekket, og funnene innbefatter spor av flere bygninger, derav en stor hallbygning. Størst oppmerksomhet fikk imidlertid en bygning som har hatt usedvanlig store takbærende stolper og ellers en uvanlig planløsning. Den er tolket som en førkristen kultbygning, et av de svært få sikre funn av sitt slag.

Bydannelsen ved Uppåkra er ikke sikkert belagt i skriftlige kilder. En antydning kan ligge i et avsnitt av Egil Skallagrimsons saga. Der beskrives hvordan Egil på vei fra Østersjøen gjennom Øresund nærmest i forbifarten plyndrer en rik by kalt Lund. Nå var dette tidligere enn Lund ble grunnlagt, så det kan muligens ha vært Uppåkra som ble plyndret.

Det har imidlertid i tillegg versert en noe uklar hentydning til en forløper til Lund, kalt «De tre högars marknad», og som skulle ha eksistert i lang tid før Lund ble grunnlagt. Dette beskrives blant annet i et historisk verk fra 1599, Monumenta Scanensia, som en hedensk kultplass, en vakker lund med klare kilder, som en gang skulle ha ligget nær tre gravhauger øst for Lund. Dit kom folk for å tilbe gudene Tor, Odin og Frigg, som hadde hvert sitt bilde på haugene.

Denne historien har lenge ikke vært tatt på fullt alvor, men etter funnet av bydannelsen og kulthuset har den blitt noe mer aktuell. Det er nemlig to store gravhauger fra bronsealderen ved Uppåkra, og det har eksistert en tredje ikke langt fra Uppåkra kirke. En hypotese kan være at nettopp disse haugene kan være de som nevnes i forbindelse med «De tre högars marknad». Så da Lund ble grunnlagt ble markedsfunksjonen lagt dit, og Uppåkra gikk tilbake til en vanlig landsby.

Referanser rediger

  1. ^ Asmussen, Jesper: På historisk rundrejse i Skåne. Den dansk-svenske historie, Forlaget Globe, 2012

Eksterne lenker rediger