Unterwalden var en kanton i Sveits som bestod av halvkantonene Nidwalden og Obwalden (som tidligere også gikk under navnene Unterwalden nid dem Walde og Unterwalden ob dem Walde, dvs. «Unterwalden nedenfor resp. ovenfor skogen»). Fremdeles brukes Unterwalden som en fellesbetegnelse på disse to kantonene. De er imidlertid, etter at begrepet halvkanton i 1999 ble strøket fra Sveits' grunnlov, fullverdige kantoner, og har også før dette alltid vært autonome.

Unterwaldens plassering i Sveits

Unterwalden var en av de tre urkantonene som 1291 dannet det første edsforbundet.