United Church of Canada

United Church of Canada er det nest største kristne kirkesamfunnet i Canada. Det er et protestantisk kirkesamfunn etablert i 1925 da Metodistkirken i Canada, to tredjedeler av menighetene i den presbyterianske kirken i Canada, The Congregational Union of Ontario and Quebec og Association of Local Union Churches. Ifølge kirkesamfunnets statistikk har det 300 000 medlemmer og 2,8 millioner tilknyttet i 3362 menigheter, hvor om lag 200 000 deltar aktivt i gudstjenestene hver uke. I tiåret fra 1991 til 2001 opplevde man en nedgang i medlemstallet på om lag 8 %.

Kirkesamfunnet har en demokratisk ordning, det er menighetene som ansetter prestene, ikke biskopene. Samfunnet er inkluderende og liberalt, det er ingen restriksjoner når det gjelder kjønn, seksuell legning eller sivil status for en som ønsker å bli prest. Man godkjenner også ekteskap med folk fra andre trosretninger og deler nattverd med alle kristne, både voksne og barn, uavhengig av kirketilhørighet og alder.