Unionen mellom Kroatia og Ungarn

Unionen mellom Kroatia og Ungarn var en forening mellom de to kongerikene Kroatia og Ungarn fra 1102 til 1527.

Unionen ble til i 1102, da det ungarske Árpád-dynastiet kom på Kroatias trone. Det kroatiske parlamentet, Sabor, fortsatte å eksistere og det fantes en visekonge, ban. Unionens karakter er omdiskutert.[1]

Unionen varte til 1. januar 1527, da det kroatiske parlament (Sabor) valgte Ferdinand I til konge av Kroatia.[2] Fra da og til 1918 var Kroatia en del av Habsburgmonarkiet, der Kroatia og Ungarn senere igjen ble forent.

ReferanserRediger

  1. ^ «Croatia. History», Encyclopædia Britannica.
  2. ^ R.W. Seton-Watson: The southern Slav question and the Habsburg Monarchy, London: Constable, 1911. Fulltekstutgave fra Internet Archive.