Ungdom i Oppdrag

Ungdom i Oppdrag, forkortet UIO, er den norske avdelingen av den internasjonale kristne evangeliserings- og misjons bevegelsen Youth With A Mission (YWAM). Den ble grunnlagt i 1960 av Loren Cunningham og hans kone Darlene.

Ungdom i Oppdrag ble etablert i Norge i 1972, og har siden den gang vokst til cirka 400 medarbeidere i Norge, og gir oppfølging til cirka 150 misjonærer utenfor Norge.[1] Den har åtte sentre i Norge: Borgen i Troms, Røsvik i Nordland, Ålesund, Sola, Skjærgårdsheimen på Flekkerøya, Skien, Oslo og Grimerud i Stange. UIO driver også grunnskole og barnehager. Organisasjonen har sitt hovedsenter på Grimerud gård i Stange kommune i Innlandet.

OrganisasjonRediger

Ungdom i Oppdrag er en organisasjon som samarbeider med alle evangeliske kirker og organisasjoner, og ønsker å bidra til større enhet blant kristne. Organisasjonen var tidligere en luthersk organisasjon og jobbet primært i samarbeid med Den norske kirke. Den lutherske tilknytningen ble borte i 1985.

Ungdom i Oppdrag består av mennesker fra ulike kirkesamfunn og mange nasjoner. Ungdom i Oppdrag er en ideell organisasjon, ledere og medarbeidere er selv ansvarlige for sitt økonomiske underhold. Organisasjonen mobilisere og trener mennesker til arbeid i organisasjonen og kirken. Ungdom i Oppdrag sender ut misjonærer over hele verden.

Ungdom i Oppdrag står bak forlaget Prokla Media.

Ledere
  • 1972-1978 – Eivind Frøen
  • 1978-1980 – Jan Helge Frøen
  • 1980-1982 – Eivind Frøen
  • 1982-1986 – Jan Helge Frøen
  • 1986-2009 – Alv Johan Magnus
  • 2009 – Andreas Nordli

DisippeltreningsskoleRediger

Disippeltreningsskolene (DTS) i Ungdom i Oppdrag er en av Norges største bibelskoler. Et kurs varer 6-9 måneder. DTS visjon er å utruste eleven til et liv i tjeneste for Gud og arbeide for at alle områder av samfunnet skal farges av Gud og hans ord. Hvert år tar 300 nordmenn DTS i Norge eller utlandet.

FamiliefokusRediger

Familiefokus, Ungdom i Oppdrags familiearbeid arbeider for å hjelpe, styrke og gjenreise familier og ekteskap. Familiefokus ønsker gjennom sitt arbeid å hjelpe familier og ektepar til et rikere daglig kristenliv, og å formidle Guds ubetingede kjærlighet og Bibelens prinsipper for ekteskap og samliv.

Youth With A MissionRediger

Youth With A Mission (YWAM) har om lag 16 000 personer i heltidsengasjement fordelt over 180 ulike nasjoner og 800 lokaliteter/sentre. Visjonen er å bidra til å fullføre misjonsbefalingen. Selv om bevegelsens grunnleggere, Loren og Darlene Cunningham, er pinsevenner, er YWAM en tverrkirkelig bevegelse med arbeidere fra praktisk talt alle kirkesamfunn. De har bl.a. et eget nettverk, Karygma, som samler katolikker. Bevegelsen har et karismatisk preg og praktiserer «Åndens gaver» som tungetale og helbredelse ved bønn. Selv om organisasjonen regnes for å være teologisk konservativ, tror de ikke på tjenestedeling mellom kjønnene. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom boken Why not Women av bevegelsens grunnlegger Loren Cunningham. Her argumenterer han for hvorfor også kvinner skal kunne inneha alle typer kristne stillinger. Langt over halvparten av organisasjonens arbeidere kommer fra den tredje verden.

ReferanserRediger

  1. ^ Tall fra 2017 - Ungdom i Oppdrags hjemmeside (besøkt 15. april 2017)

Eksterne lenkerRediger