Ungarns flagg er en horisontal trikolor med fargene rødt, hvitt og grønt.

Ungarns flagg – Størrelsesforhold 1:2

Den horisontale trikoloren ble introdusert før og under revolusjonen i 1848 som symbol på et fritt Ungarn. I tillegg til fargenes tradisjonelle betydning, symboliserer rødt styrke, hvitt står for trofasthet, og grønt symboliserer håpet.

I Stalin-tiden (19481956) hadde flagget et våpenskjold med en rød stjerne i midten. Dette ble klippet ut under revolusjonen i 1956, og dermed er en trikolor med et hull i midten blitt et symbol på oppstanden.