Ung-Socialisten

norsk tidsskrift (1906-1909)

Ung-Socialisten var et norsk tidsskrift som utkom fra 1906 til 1909. Det var talerør for Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund.

Vedtaket om å starte tidsskriftet ble fattet på NSUs landsmøte i 1906, der Harald Solberg ble valgt til redaktør for det nye bladet. Landsmøtet overlot til centralstyret å finne navn til publikasjonen. Første nummeret kom i september 1906.[1]

På årsmøtet i 1907 ble Eugene Olaussen valgt til redaktør. Året etter ble han gjenvalgt. En rekke nye medarbeidere ble tilknyttet bladet, blant andre Johan Falkberget, Marius Braatt, Ellisif Wessel og Julius Østby.[2]

Tidsskriftet plasserte seg raskt midt i datidens sentrale, politiske strider. I 1908 ble bladets 1. mai-nummer spredt på moene, der den røde ungdom drev antimilitær agitasjon. Både redaktøren, redaksjonssekretæren Kristoffer Aamot og ekspeditør Sigwald Lian ble satt under tiltale.

Ung-Socialisten ble nedlagt høsten 1909. Da NSU og Arbeiderpartiets Ungdomsforbund 1909 gikk sammen ble begge organisasjonenes blader avviklet til fordel for etableringen av en ny, utadrettet avis: Klassekampen.[3]

Redaktører rediger

Referanser rediger

  1. ^ Side 94. Arvid G. Hansen: Den Røde Ungdom, NKUs Forlag, Kristiania 1923
  2. ^ Side 115, 132. Arvid G. Hansen: Den Røde Ungdom, NKUs Forlag, Kristiania 1923
  3. ^ Side 159. Arvid G. Hansen: Den Røde Ungdom, NKUs Forlag, Kristiania 1923


Autoritetsdata