Undervisningsrådet

Undervisningsrådet var et sakkyndig råd under Kirke- og undervisningsdepartementet, opprettet ved kongelig resolusjon 28. september 1897. Undervisningsrådet overtok Undervisningsinspeksjonens (1884-1897) oppgave med koordinering og avvikling av examen artium. Instruks for rådet ble gitt ved departementsskriv 7. februar 1905.

I forhold til sin forgjenger fikk Undervisningsrådet utvidet inspeksjons- og kontrollmyndighet både med hensyn til eksamen (også middelskoleeksamen) og undervisningen.

I 1965 ble Undervisningsrådet lagt ned og oppgavene overført til Gymnasrådet.

ArkivRediger

Arkivet etter Undervisningsrådet fra perioden 1898-1965 finnes i Riksarkivet.

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger