Undervisningsmetode

Undervisningsmetode er den måten undervisningen legges til rette og organiseres på. Både arbeidsform og undervisningsform inngår i begrepet undervisningsmetode. Metoden kan ha forskjellig preg, som bestemmes dels av stoffets karakter, dels av elevenes forutsetninger og dels av lærerens eller foreleserens evner og trening.

Undervisningsmetode omfatter didaktikkens HVORDAN. I dag brukes mange metoder sammen med andre hjelpemidler enn tavle og annet tradisjonelt utstyr. Prinsippet for undervisningen følger kriteriene MAKVISE:

  • Motivasjon
  • Aktivisering
  • Konkretisering
  • Variasjon
  • Individualisering
  • Sosialisering
  • Evaluering

LitteraturRediger

  • Brattenborg, Steinar og Berit Engelbretsen, Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, Høyskoleforlaget, Oslo, 2010, 3. opplag

Se ogsåRediger