Underrett

Underretten er en tidligere juridisk betegnelse på den ordinære førsteinstansen i rettssaker. Dette ble tidligere kalt herredsrett på landet og byrett i byene. I 2002 ble dette navnet endret til Tingrett.