Gump

fugleanatomi
(Omdirigert fra Undergump)
Kafferseiler med hvit gump
Skjematisk beskrivelse av fuglenes ytre anatomi (topografi): 1. Nebb, 2. Isse, 3. Regnbuehinne, 4. Pupill, 5. Framrygg (mantel), 6. Smådekkere, 7. Skulderdekkfjær, 8. Dekkfjær, 9. Tertialer, 10. Overgump, 11. Håndsvingfjær, 12. Undergump, 13. Hofteledd, 14. Tarsalledd, 15. Mellomfot, 16. Fot, 17. Tibia, 18. Buk, 19. Kroppsside, 20. Bryst, 21. Strupe, 22. Hakelapp, 23. Øyestripe

Gumpen er fuglenes bakpart, altså den delen stjerten vokser ut fra. Gumpen deles i overgump (oversiden av bakparten) og undergump (undersiden av pakbarten). Hos mange fuglearter har fjærene på gumpen en klart avvikende farge og tegning i forhold til fjærene på resten av ryggen.

dorsalsiden av gumpen sitter gumpkjertelen, en hudkjertel. Og på ventralsiden kloakkåpningen.

LitteraturRediger

  • Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney, Dan Zetterström: Der neue Kosmos Vogelführer. Kosmos, Stuttgart; 1999. ISBN 3-440-07720-9