Umpumulo var Det Norske Misjonsselskaps første permanente misjonsstasjon i Natal i Sør-Afrika. Stedet utviklet seg etter hvert til å bli et luthersk skolesentrum. Senere ble det også bispesete for Den lutherske kirke i Natal. Umpumulo ligger i Mapumulo om lag 800 meter over havet, ca. 130 km fra Durban, på sørsiden av Tugelaelven. Stedet har hatt stor betydning for kirke og misjon i Sør-Afrika.

Norsk misjonsstasjon rediger

I 1850 tildelte de engelske myndighetene i Natal misjonær Hans Schreuder et område på 2019 mål som en «Mission Glebe», nærmest forklart som en prestegårdseiendom han kunne bruke for å skaffe sitt daglige brød på den tiden. Bakgrunnen var at myndighetene innså betydningen av den gryende misjonsvirksomheten. Misjonen fikk papir på eiendomsretten til området. I 1862 ble det opprettet et misjonsreservat på 48564 mål rundt glebelandet. I dette området hadde misjonen visse særrettigheter, blant annet fikk man beskyttelse fra myndighetene her, men misjonen eide ikke området. Stedet fikk navnet Umpumulo, som betyr «hvilested».

Sammen med Tobias Udland dro Schreuder i 1850 fra Uitkomst, gården han først hadde kjøpt som misjonsstasjon, for å bosette seg på Umpumulo. Stedet var mye nærmere området som han spesielt konsentrerte seg om i sitt misjonsarbeide, Zululand. De bodde i telt og i 1851 stod det første huset ferdig, bygget av soltørket leirjordsmurstein. Ettersom Schreuder etter hvert fikk lov av kong Mpande til å drive arbeid inne i Zululand, flyttet han selv til Empangeni sammen med Udland. Ommund Oftebro og Lars Larsen bosatte seg da på Umpumulo. I 1855 flyttet Oftebro til Empangeni og Udland kom tilbake til Umpumulo og ble der til han døde i 1875.

I 1861 ble kirken på Umpumulo innviet. Den var norsk misjons første kirke i et misjonsland. Den ble etter hvert for liten og ble erstattet av en korskirke, men fungerer som kirke på sykehuset som etter hvert ble reist her. Under krigen i 1879, da Zululand mistet selvstendigheten, flyktet mange zuluer fra hjemlandet og bosatte seg i Umpumulo-distriktet.

Foruten pionermisjonærene har disse vært styrere på Umpumulo: Petter Gottfred Nilsen, Hans Christian Martin Gottfried Leisegang, Hans Kristian Leisegang, Theodor Martin Leisegang, Sivert Dahle, Nils Martin Follesøe og Johan Mikal Langeland, som var den siste misjonæren som var prest for Umpumulo-menigheten og styrer for distriktet.

Skolesenter rediger

I 1880 begynte NMS skole for misjonærbarn her. Man bygget da et hus som var både skole og internat for dem. Det hadde da lenge vært skole for innfødte barn. Da man måtte gi den fra seg til staten i 1955, hadde barneskolen over 400 elever.

Fra 1893 var det skole for katekister der. Den skolen brukte den bygningen som hadde vært skole for misjonærbarn.

I 1912 ble De samarbeidende lutherske misjoner i Natal etablert for å samarbeide om presteutdannelse, evangelistutdannelse, lærerutdannelse og litteraturarbeid. De bestemte at den felles lærerskolen skulle være på Umpumulo og overtok bygningen som hadde vært katekistskole. Den fikk navnet «Umpumulo Institution» og brukte offentlig godkjente undervisningsplaner. Skolen fikk støtte av staten og ble etter at det var reist nye skolebygninger i 1936 overtatt av staten. Misjonen drev da internatene. Men i 1962 ble avtalen med staten sagt opp, da kirken trengte bygningene til bispesete og presteskole.

Det var også realskole på Umpumulo en tid, men i 1948 ble den flyttet til Eshowe.

Bispesete rediger

7. juli 1960 ble The Evangelical Lutheran Church in South Africa - South Eastern Region (ELC-SER) stiftet på Kwa Mondi misjonsstasjon i Zululand. Det var fire lutherske synoder som dannet en selvstendig kirke. Året etter kom enda en synode til. Til sammen hadde de 100.000 døpte medlemmer. Allerede fra starten av ble det bestemt at kirkens administrasjon skulle ligge på Umpumulu. Presteskolen for kirken, som hadde ligget på den svenske misjonsstasjonen Oscarsberg, og forskolen til presteskolen, som hadde ligget på Untunjambili, ble også flyttet dit. Den er nå flyttet til Universitetet i Pietermaritzburgh.

I 1962 flyttet biskopen til Umpumulo. Den første biskopen var svenske Helge Fosseus. Lærerskolens gutteinternat ble restaurert og ominnredet til kontorer og sengeplass til om lag 50 personer. Kirkerådet, utvalg og komiteer møtes her, og biskopen holder sine etterutdanningskurs for prestene her. Lærerskolens bygninger ble overtatt av presteskolen, og man bygget også 30 små hus for de gifte studentene.

Sykehus rediger

I 1935 ble Umpumulo Mission Hospital grunnlagt av den norske sykepleieren Borghild Magnussen i bygningen som hadde vært jenteinternat for lærerskolen. Sykehuset betjener et landdistrikt i Natal med nærmere 50.000 innbyggere. Audun Storaas var den første norske legen. Han kom til sykehuset i 1962 og stod for byggingen av det nye som ble innviet i 1963. Da fikk man nye og tidsmessige lokaler for sykehuset.

Kilder rediger

  • Nils Monstad: Umpumulo. Artikkel i Norsk misjonsleksikon 1967, bind 3 spalte 992 ff.

Eksterne lenker rediger