Ikke-lineært system

(Omdirigert fra Ulineær)

Adjektivet ulineær eller synonymt ikke-lineær brukes i matematikk, i naturvitenskap og også i generell språkbruk for å karakterisere et system som ikke er lineært.

Diagram som viser to ulike skisser, en med rett stiplet linje, altså lineær, og en med stiplet linje som ikke er rett, altså ikke-lineær
Diagram over lineært system (til venstre) og ikke-lineært system (til høyre)

Ofte ser en ulineær brukt med gradbøyning, som i «mer eller mindre ulineært» eller i «systemet er sterkt ulineært». Adjektivet brukes da for å kakterisere en form for irregularitet.

Eksempler på ulineære funksjoner: