Ulfeldt (også Ulfeld) er en utdød dansk uradelsslekt, kjent siden år 1186. I 1635 og 1641 ble noen medlemmer utnevnt til riksgrever.

COA family sv Ulfeldt.png
Jacob Ulfeldt (1535–1593) til Selsø, fra portrettsamlingen på Frederiksborg Slot
Rikshovmester Corfitz Ulfeldt

Slekten førte som våpen i sølv en rød valravn (halvt ulv, halvt ørn) og på hjelmen en oppvoksende rød ulv. Skjoldmerket kjennes fra et segl benyttet av Peder Strangesen (død 1241) i 1230. Slekten tok navnet Ulfeldt (dvs. «ulvefelt») på 1500-tallet etter slektsvåpenet. En rekke slektsmedlemmer var medlemmer av det danske riksrådet fra 1400-tallet til 1600-tallet og på 15- og 1600-tallet var slekten blant de mest innflytelsesrike danske adelsslektene. Til slekten hører bl.a. rikskansler Jacob Ulfeldt og sønnen rikshovmester Corfitz Ulfeldt, som var gift med kong Christian IVs datter Leonora Christina Ulfeldt. Lensherre Ebbe Ulfeldt var gift med Christian IVs datter Hedevig Ulfeldt.

Slektens siste mann i Danmark var schoutbynacht Laurids Christoffer Ulfeldt (1678–1762). Rikshovmesteren Corfitz Ulfeldt hadde i ekteskapet med Leonora Christina ti barn, hvorav keiserlig general, kammerherre og riksgreve Leo Ulfeldt (1651–1716) var far til ungarsk hoff- og statskansler, riksgreve Anton Corfitz Ulfeldt (1699–1769) til Goltzsch og Jendkau m.m. Med ham døde slekten ut i mannslinjen i 1769.

Slektsmedlemmer har eid en rekke gods og slott i Danmark, bl.a. Egeskov slott.

LitteraturRediger