USAs barriere mot Mexico

USAs barriere mot Mexico er et 3.200 km langt gjerde på grensen mellom USA og Mexico. Det går gjennom statene Texas, New Mexico, Arizona og California. Som mange andre moderne murer er hensikten å holde folk ute på grunn av problemer knyttet til terrorisme, våpensmugling, narkotikasmugling og arbeidssøkere.

Gjerdet ved Tijuana, foto:Tomas Castelazo

Gjerdet skal stanse flommen av ulovlige innvandrere til USA, men anses også som en vesentlig del av USAs nasjonale sikkerhet. Dette skaper store problemer for de mange meksikanerne som strever med å skape seg et liv på begge sider av grensen. For lokale bønder og næringsbedrifter på amerikansk side på kan gjerdet også få fatale konsekvenser.

Da president George W. Bush signert "The Secure Fence Act of 2006" 26. oktober 2006 uttalte han:

I'm pleased that you all are here to witness the signature of the Secure Fence Act of 2006. This bill will help protect the American people. This bill will make our borders more secure. It is an important step toward immigration reform... The bill authorizes the construction of hundreds of miles of additional fencing along our southern border...We're modernizing the southern border of the United States so we can assure the American people we're doing our job of securing the border. By making wise use of physical barriers and deploying 21st century technology we're helping our Border Patrol agents do their job. [1]

ReferanserRediger