Universal Mobile Telecommunications System

(Omdirigert fra «UMTS»)

Universal Mobile Telecommunications System (eller UMTS) er en teknologi for tredje generasjons mobiltjenester (3G) i mobilnett, og anvendes for å tilby overføring av data og bilde fra eller til mobiltelefoner. Det ble tatt i bruk kommersielt fra 2001, først i Japan av DoCoMo.

UMTS ble utviklet for å utfylle mobilstandarden GSM, som brukes for mobil taletelefoni over hele verden. Radiokommunikasjonssystemet i UMTS er basert på kodet kanalaksess (CDMA), mens delen som ruter samtaler bygger på tidsdelt kanalaksess (TDMA).

UMTS øker overføringshastigheten for data i forhold til i GSM-nettet, i første omgang til 384 kilobits pr. sekund (kbps). Fra 2007 bygger Telenor og Telia ut såkalt turbo-3G med HSDPA-teknologi, som utvider UMTS-nettets datakapasitet til ca. 2 megabits pr. sekund (Mbps).

UMTS sendes vanligvis i 2100 Mhz-båndet, og på den frekvensen er rekkevidden kortere enn i 900- og 1800 MHz båndene, som brukes for GSM. Konsesjonene som ble utlyst i mange europeiske land ved årtusenskiftet forutsatte at WCDMA skulle benyttes for å sikre at man kunne benytte samme utstyr (mobiltelefon) i alle land.

UMTS i Norge

rediger

I Norge ble fire UMTS-lisenser tildelt i 2000, men bare Telenor og Telia Norge har bygget noe nett. Teleoperatøren Enitel gikk konkurs som følge av at selskapet ikke maktet forpliktelsene knyttet til UMTS-utbygging. Tele2 fikk den fjerde lisensen, bygget ca. 20 basestasjoner i Oslo, og leverte deretter lisensen tilbake.

Operatøren 3 fikk noe senere en lisens, men har foreløpig ikke bygget noe nett. De har fått utsettelse til 2012 med utbyggingen. I 2008 fikk også Mobile Norway lisens, og de har startet utbyggingen uten at nettet foreløpig har kommet på lufta. Mobile Norway eies av Network Norway og Tele2 og på denne måten er Tele2 tilbake som UMTS-operatør (Tele2 solgt til Telia i 2014, og Tele2 har ingen tilstedeværelse i Norge lenger. ICE er den tredje operatøren i Norge som har lisens)

Det ble opprinnelig stilt strenge krav til geografisk og befolkningsmessig dekningsgrad for UMTS, men nye konsesjonshavere underlegges ikke lenger så strenge utbyggingskrav.

Nordisk Mobiltelefon Norge fikk senere med sitt Ice.net konsesjon til å benytte CDMA2000-teknologi i 450 MHz båndet. Denne teknologien gir langt større rekkevidde per sender – inntil 300 km – mens UMTS normalt har en rekkevidde på 1,5-3 km. Pr. 2019 er 3G under utfasing.