ULTIMA Oslo Contemporary Music Festival

ULTIMA Oslo Contemporary Music Festival er en årlig musikkfestival for samtidsmusikk og relaterte kunstarter. Festivalen finner sted hvert år i september–oktober.

Foreningens formål er å arrangere en årlig internasjonal samtidsmusikkfestival på høyt kunstnerisk nivå i Oslo. Fundamentet for festivalen er medlemmenes koordinering av ressurser.

Ultima ble etablert i 1990 da Foreningen Ny Musikk arrangerte Verdensmusikkdagene i Oslo, men den første festivalen ble avholdt høsten 1991. Initiativtakere var Knut Høyland (NRK), Geir Johnson (Ny Musikk), John Persen (Norsk Komponistforening), Jostein Simble (Musikkinformasjonssenteret) og Helge Skansen (Ny Musikk). I utgangspunktet ble Ultima etablert som et spleiselag mellom 16 – seinere 17 – musikkinstitusjoner, men etterhvert fikk festivalen offentlig støtte, bl.a. gjennom Norsk kulturråd og Oslo kommune. Den viktigste finansieringskilden de første ti årene var likevel oljeselskapet FINA Exploration, som inngikk en mangeårig sponsoravtale med festivalen, fra begynnelsen til 1999.

Fra 2006 til 2017 var festivalen en knutepunktinstitusjon med finansiering av Kulturdepartementet (60%) og Oslo kommune (40%). Ordningen ble lagt ned i 2018.

Direktører for Ultima har vært:

Eksterne lenker rediger